Anasayfa » Makale ve Analizler » Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz

Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz

Dünya yüzünde ilk millet olan Türk milletimiz, tarihli büyük bir milletir, yiğit atılgan, savaş sever kahraman büyük liderler yetiren, onlarca devletler kuran bir milletir,

 Yazam: Sadun KÖPRÜLÜ                                                                                                                     Türk milleti tarihten önceleri var olarak bu iyelik sever, hoşgörülü, insanlığa yakın, yardım sever milletir,  üstün yüce bir                    millet olarak çok sayıda devletler, Atabeyler, İmparatorluklar kuran bir tanınan millettir, Türk milletimiz olarak mücadeleci olarak büyük insanları yetirerek hak, adalet uğrunda devletlerini yürütmüşlerdir, Türkler her alanlarda milletini, Dinini, dilini tarihini temsil eden seven bir ulu güçlü varlıktır.

 

Tarihine, kültürüne, devletini korumasıyla, diline sahip çıkarak dünyanı yönetmiştir.

 

Türk dili milletimizin geçmişiyle geleceklerini yaşantılarını birleştiren, sağlayan ulu bir unsurdur, Türk dilimiz, Türk milletimiz için, çok önemli olduğunu dünya tarihleri Türk’ün varlığını dilinin varlığıyla yansıtmaktadır.

 

Bizlerinde bu büyük Türk milletimizin gençleri yaşlıları, kadınları, çocukları olarak ellerimizden geldiği kadar üzerimize düşen milli görevi iyicesine yaparak, başararak dilimiz korumalıyız, Kerkük, Musul Diyala, Erbil ve Türkmen elinde köylerimizde, ilçelerimizde ve tüm dünya Türkleri ile birlikte yeni açılacak olan okullarımız, iş yerlerimiz Türkçe olarak adlarını taşımasın için çalışmalarımız sürdürmeliyiz bu dilimizin uygulaması kullanması her yerde gerekmektedir.

 

Bizler bu Türk dilimizin her yerde okunması kullanması için, milli göreve birlikte katılmalıyız, üzerimize düşen ödevlerimizi çalışarak başarmalıyız.

 

Türk Dilimiz eski gücüne dayanarak, tüm dillerin üstünlüğünü kazanmakla dilimizde yaşayan Arap, Fars, Rus dillerinden gelen sözlerden kurtarmakla, yabancı sözcüklerden uzak durarak, dilimize karşı, milli devrim akını yaparak Basın,Yayın okullarımız dilimize yabancı sözleri sokmadan, kendi dilimizden ürünleri canlandırmakla bu yabancı sözlerden bir an önce vazgeçmeliyiz, Türkçülüğümüze dönmeliyiz.

 

Türk Dilimizi korumada sorumluklar tüm Türk milletimizin milli görevi olarak üstüne düşmektedir, artık bu milli görevimizi başararak başarmalıyız.

 

Anne ve babalarımız devlet büyüklerimiz bu Türk eğitim sistemlerini uygulamalı, artık her kesin Türk dili için burada milli dava duyarlıkları uğrunda üzerine düşeni görevlerde yorularak en iyisin yapılmasına çalışmalıyız, yorularak katkıda bulunmalıyız.

 

Şimdiden birlikte çalışarak büyüklerimiz, aydın Türk ellerimiz dilimizi, kültürümüzü, Türkleştirmeli, yabancı sözleri yan bırakmalı birlikte özveriliğe katılarak öz yurdu, milli toprakları yabancılardan, Türk olmayanlardan, Türk topraklarımızı, seve, seve öperek, al bayrağımızı kirletmeden onu yücelere asmamız, dalgalandırmamız gerekmektedir bu görevi başarmak kutsallıktır. 

 

Daha düne kadar tüm insanlar, milletler bilgi, uygarlığı, kültürü, tarihi bizden öğrenmişlerdir ve toplumlar bugün erlerimize, gençlerimize, hayranlık duymakla bizlerden, Tarihlerimizden, Kültürümüzden konuşmakla, uygarlık, efendilik, atılganlık, töre, onurunu her toplum içinde uygulayan Türk milletimiz olduğu her keşçe belidir, Türk Milletimiz bu günden parlak, aydın, Umut dolu geleceği için durmadan çalışarak, yorularak, okuyarak, düşünerek büyük Türk milleti için fikir, akıl, hoşgörülük Türkçülük, insanlık tüm dünyaya üretmektedir ve olduğumuz yarınların erlerine göstermelidir. Göstermelidir.

 

Ve yiğit atılgan çocuklarımızı, gençlerimizi, milli Türklük davası yolunda yetiştirmekle, büyüterek bu kahraman geçliğe, milli, sağlam doğru yolları göstermeli, Türk milliyetçi aydın ağabeyleri, liderler şehitlerimizin, vermiş oldukları temiz kanlarıyla, canlarıyla, bu milli yolda gece gündüz çalışmakla Türk dilimizi, yüce Türk tarihimizi, tüm varlığımızla, yaşatmalıyız, korumalıyız.

 

Türklüğümüzü, korumak bu milli dava yolunda, öz Türkçeyi ana okullarımızda, Basın, Yayın, medyayı kullanarak, yabancı sözlerin yerine, Türkçe sözleri deyimleri, dünya Türkleri ülkesinde birlik, beraberlik, sağlamak uygulamaya geçirmemiz önde gelen milli ereklerimizden prensiplerimizden sayılmaktadır.

 

Özgürlük Bağımsızlığına kavuşan Türk dünyası Cumhuriyetleri ve başka devletlerde yaşayan, bağımsız olmayan Türkler öz Türkçe dillerini uygulamakla, bunun yanında yabancı Türkçe olmayan sözlerden uzaklaştırmakla çalışmalıdır, her yabancı sözlerin karşılıklı olarak öz Türkçesi bulunmaktadır, ister Türkiye’de olsun ister tüm dünya Türkleri yurtlarında topraklarında olsun, Irak Türkleri gibi öz Türkçeyi kullanmakla dillerinde yabancı olan sözlerin karşılıkları Türk köylerimizde, ilçe, şehirlerimizde görünmektedir, Erbil , Kerkük, Diyala , Musul, Bağdat, Telafer, Tuzhurmatu,

 

Altınköprü, Ömer Mandan, Hanekın, mendili, Kızlar bat, Karakollar,  Şebekler de, güzel öz Türkçe sözcükler görünmektedir, bunun başka yönleri tüm dünya Türklerinin Türkçe sözcükleri gündeme getirmekle, Irak Türkleri yanında tüm Türk dünyasıyla ilgilenmek ve bu Türk Cumhuriyetleri toplulukları ile ilişkiler sağlayarak, bilgi ve Türkçe sözcükleri alarak yabancı sözcüklerin yerine kullanmalıyız, bu Türk yurtlarımızda, Topraklarımızda, birleşik olarak Türk Turan Türkiye Türkçesiyle  okumalıyız yazmalıyız.

Büyük devletlerimizden.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

KIRGIZ CUMHURİYETİ

ALTAY TÜRKLERİ

HAKAS CUMHURİYETİ

TUVA CUMHURİYETİ

SAHA-SİRE (YAKUTİSTAN) CUMHURİYETİ

BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİ

TATARİSTAN CUMHURİYETİ

ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ

BOSNA HERSEK

DOĞU TÜRKİSTAN

SARI UYGUR VE SALUR TÜRKLERİ

DAĞISTAN TÜRKLERİ

KUMUK TÜRKLERİ

ÇEÇENİSTAN CUMHURİYETİ – İNGUŞETYA CUMHURİYETİ

KABARTAY-BALKAR TÜRKLERİ

KARAÇAY – ÇERKES ÖZERK CUMHURİYETİ ABHAZYA

ACARA TÜRKLERİ

AHISKA TÜRKLERİ

KIRIM MUHTAR CUMHURİYETİ (KIRIM TATAR TÜRKLERİ

GAGAVUZ ÖZERK BÖLGESİ

BATI TRAKYA TÜRKLERİ

MAKEDONYA TÜRKLERİ

KOSOVA TÜRKLERİ

BATI VE ORTA AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKLER

FİNLANDİYA TÜRKLERİ

SAHA TÜRKLERİ

DOĞU SİBİRYA TÜRKLERİ

TOBOL TÜRKLERİ

TATAR TÜRKLERİ

BAŞKURT TÜRKLERİ

MİŞER TÜRKLERİ

NOGAY TÜRKLERİ

STAVROPOL TÜRKLERİ

GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ

İRAN TÜRKLERİ

IRAK TÜRKLERİ

SURİYE TÜRKLERİ

HORASAN TÜRKLERİ (TÜRKMENLERİ)

AFGANİSTAN TÜRKLERİ

TACİKİSTAN TÜRKLERİ

KAŞGAY TÜRKLERİ

HAMSE TÜRKLERİ

MOĞOLİSTAN HOTUN TÜRKLERİ

MOĞOLİSTAN KAZAK TÜRKLERİ

ABD VE KANADA’DA YAŞAYAN TÜRKLER (KIZIDERİLER)

AVUSTURALYA’DA YAŞAYAN TÜRKLER

ŞOR TÜRKLERİ

KARAKALPAKLAR

TELEÜT TÜRKLERİ

 

Bugün dünyanın her bir yerlerinde, temiz üstün dilimize karşı çok sayıda Türkü sevmeyenler, duranlar bulunmaktadırlar, özellikle Irak, İran, Ruslar, Irak’ta iktidara gelen tüm hükümetler 85 yıllarından beri önde gelen Saddam rejimi, Türkleri yok etmeye çalışarak, her  bir yerde iş yerlerinde, okullarda, kuruşlarda, evlerde, mahalle, sokak, caddelerde bile, öte yandan Kürtler hükümet olmadan bir devletleri olmadan iki diktatörler öz Türkçeye karşı durarak yasaklamaya çalışarak, Irak Türkleri onlara karşı durmakla kendi anadillerini koruyarak, kanlar, şehitler vererek yeni öz Türkçe okullarını açarak, yüzlerce öğrencileri yetiştirmeye katılarak, tüm engelleri yok ederek mücadele Türkçülük yolarından hiçbir zaman dönmeyerek dönmediler kendi ana dillerini savundular ve savunmaya karşı kanlar, canlar vermektedirler.

 Bizler Dünya Türkleri olarak, ilkemizden dönmeden, büyük Turan Türk dilleri birliğini birleştirmeliyiz, dünya Türklerinin her bir Türk topluluklarında, devletlerinde, Türkiye Türkçe sini, yazarak okullarımızda, tek Türkiye Türkçesi olarak kullanmalıyız, uygulanmalıyız.

 Dünya Türklerini bir bayrak, altında düşüncesiyle el, ele gönül, gönülle, vermekle dünyada bulunan tüm Türkleri öz Türkçe olarak Türkiye, Türkçesini Turan Türk dilleri birliği altında toplayarak, her bir Türk yurdunda dünyanın dört bucağında çapa göstermekle, bu milli dil davamızı birlikte Milli dava Türkçülük Mücadelesi ile sürdürerek, gerçekleştirmeliyiz ..

 

Artık Türk Turan dillerini bir al bayrak, altına toplamakla yetirmeyiz, yolumuz, milli davamız, tek milli Türkçülük, ilkemiz, Türk dilimizi, birleştirmeliyiz, Türkiye Türkçesini bir an önce tüm Türk dünyasında, Türk Cumhuriyetlerinde, Türk topraklarında, topluluklarında uygulamalıyız..

 

Ve bir ağızdan her gün birlikte NE MULU TÜRK’ÜM DİYENE Söylemeliyiz,

Söylemeliyiz..

 

Hakkında admin

Cevapla

x

Check Also

Doğu Türkistan’da oruç tutan tutuklanıyor

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulehed Er, yaşanan insanlık dramını gözler önüne ...

Uygurlar yeni baskılarla karşı karşıya

Doğu Türkistan’daki Uygurların yoğun olduğu Kuçar şehrine yeni atanan valinin bölge halkına yoğun baskı uyguladığı ...

“KALBİMİZİN DOĞUSU-DOĞU TÜRKİSTAN” PANELİ

Samsun İnsan Hakları ve İnsani Yardım Hareketi(İHH), Doğu Türkistan duyarlılığını artırmak iÇin Bafra ilçesinde “Kalbimizin ...

Türkiye’nin Doğu Türkistan Çıkmazı

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerinin akıbeti ne olacak? Türkiye’nin Doğu Türkistan konusundaki tavrı Çin Halk Cumhuriyeti ...

ÖZGÜRLÜK İÇİN TÜRKİYE’YE GELDİLER

Özgürce yaşamak için uzun ve zor bir yolculuk sonrası Kayseri’ye ulaşan Uygur Türkleri Doğu Türkistan’daki ...

Doğu Türkistan’da yeni bir Boraltan faciası yaşanmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Kürsüsü’nden okuduğu Boraltan Köprüsü ağıtının şairi Murat Darga işte böyle bir ortamda ...

BBP ve Alperen Ocaklarının Doğu Türkistan Basın Açıklaması

Kahramanmaraş BBP ve Alperen Ocaklarının Doğu Türkistan’da  Çin  tarafından yapılan zulümle ilgili olarak bir basın açıklaması ...

‘Zulümden kaçış’ 13 ay sürdü

Etnik ve dini baskı nedeniyle Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’nden kaçtılar. Geride anne-babalarını, çocuklarını bırakanlar oldu. ...

Uygur Türkleri İçin “Yardım Ve Koordinasyon Merkezi” Çalışacak

Kayseri, Çin zulmünden kaçarak gelen Uygur Türkleri için elinden geleni yapıyor. Valilik de bu konuda ...