Anasayfa » Haberler » BANDUNG KONFERANSI ve DOĞU TÜRKİSTAN’IN İŞGALİ

BANDUNG KONFERANSI ve DOĞU TÜRKİSTAN’IN İŞGALİ

‘1950 yılının Şubatında, Çin Devlet Başkanı Mao Zedung Moskova’da Stalin ile buluşup, “Shincang (Doğu Türkistan) Çin’in bölünmez bir parçasıdır” yazılı bir parça beyaz kâğıdı beraber imzalayıp, biri birilerinin ellerini sıkarak kutlamışlardı.’

İklil Kurban’ın güzel yazısından ilgili bölüm

 BANDUNG KONFERANSI

Yıl 1945, Şubat ayının 4-11 tarihleri arasında açılan Yalta Konferansı, Rus hilesinin-Rus zorbalığının kurbanı olan bir devire nasıl damgasını vurmuşsa(1), yıl 1955, Nisan ayının 18-24 tarihleri arasında açılan Bandung Konferansı da, Çin hilesinin-Çin zorbalığının kurbanı olan bir devire öyle damgasını vurmuştur. Yalta Konferansı’nın hilesi-zorbalığı çözüldü, komünizm çöktü, Sovyetler dağıldı. Şimdi Bandung Konferansı’nın hilesinin-zorbalığının çözülmesi ve Çin’in dağılması söz konusudur.

Yalta Konferansı bilinen-çözülen tarihi bir olgu, şimdi özerinde durulması-çözülmesi gereken olgu, Bandung Konferansı’dır. Bu nasıl bir konferanstı?

Endonezya’nın Bandung şehrinde, 23 Asya ülkesiyle 6 Afrika ülkesinin temsilcileri bir araya gelmişlerdi. Konferansta sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı izlenecek ortak bir politikanın ilkeleri belirlenmişti. Bu konferansın başaktörü ise doğal olarak Çin idi. Türkiye de bu konferansa katılmış ve bloksuzluk politikasını savunan ülkelere karşı, Batı Bloğu’ndan yana-NATO’dan yana bir tutum almıştı (2).

STALİN-MAO ZALİMLERİ DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN ANLAŞIYOR

Komünist Çin-Milliyetçi Çin olarak aralarında 30 yıla yakın iç savaşı yaşamış olan Çin, 1949 yılının ekim ayında, komünistlerin yenmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla dünyaya tanınmıştı. Arkasındaki gücün Sovyetler olduğu bilindiği için, bu yeni doğmuş devletin kimliği ve neler yapacağı tahmin edilse bile henüz kanıtlara gereksinim vardı.

Bu komünist devlet kurulur kurulmaz 1950 yılının Şubatında, Çin Devlet Başkanı Mao Zedung Moskova’da Stalin ile buluşup, “Shincang (Doğu Türkistan) Çin’in bölünmez bir parçasıdır” yazılı bir parça beyaz kâğıdı beraber imzalayıp, biri birilerinin ellerini sıkarak kutlamışlardı. O günlerde gururu doruğunu aşan bu Çinli, “Başka bir Birleşmiş Milletler kuracağız” diye de seslenip, insanlığa karşı duyulan kin dolu nefretini gizlemeye bile gerek görmemişti.

ÇİN, 3. DÜNYA ÜLKELERİNE EGEMEN OLMA HAYALİNDE

İşte bu Bandung Konferansı, dünya egemenliği peşinde koşan Çin komünistleri için, uluslararası alanda bulunmaz bir propaganda aracı, kendi ülkesindeki mahkum uluslar için ise güç gösteriş fırsatı oluvermişti. Büyük ölçüde Çin’in girişimiyle oluşan bu toplantının asıl amacı, Çin’in şu düşünce veya şu önyargısında saklıydı:

“Sovyetler Yalta Konferansı aracılığıyla tüm Doğu Avrupa ülkelerine egemen olmuşken, ben de bu Bandung Konferansı aracılığıyla tüm Üçüncü Dünya ülkelerine egemen olmalıyım. Komünizm uğruna Sovyetlerin yapamadığını ben yapmalıyım. Çünkü ben dünyada benzeri olmayan Ulu Çin Ulusuyum.” Evet bu “Ulu Çin Ulusu” gururu, çok geçmeden Sovyet-Çin arasının açılmasının başlıca sebebi olacaktı. Dünyaya kim egemen olacak, Ruslar mı veya Çinliler mi? Çin halen ve giderek, bu “Ulu Çin Ulusu” gururunun yarattığı hayallerinin peşindedir.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA SOYKIRIM

Çin, eğer bugün Pakistan, Malaysiya gibi İslam ülkelerine, Uygur sığınmacılarını yakalattırıp, onları öldürebiliyorsa, bu uluslararası cinayet, Çin’in Bandung Konferansı’ndan elde ettiği kazanımlarının sonucudur. Dünyada, ulus olarak ve ulus devletine sahip olarak yaşamak kadar, insana gurur ve mutluluk veren başka bir olgu var mıdır?

Uygurlar bugün bu gururdan, bu mutluluktan yoksun olmanın ötesinde var olma kaygısıyla iç içedir. Çin’in bugün Şarki Türkistan’da yürüttüğü tüm eylemlerinin başlıca amacı, orada Uygur adını-Uygur belgesini taşıyan her şeyi-her şeyi yok etmektir. Bu soykırımı sessiz onaylayanlara-görmezlikten gelenlere ve Çin dostlarına-Çin yalakalarına lanetler olsun! Çin ve Çinperest hainlere ölüm…

Bandung Konferansı’ndan günümüze kadar 60 yıla yakın zaman geçti ise de, Çin ilke bakımından eskisi gibi kaldı-ırkçılığını daha da geliştirdi-pekiştirdi. Fakat Türkiye çok değişti. Büyük Atatürk’ün, yüzünü Batı’ya-bilime-akla yönlendirdiği geçmişin Türkiye’si, bugün yüzünü Çin’e-dine-çıkara doğrultmuştur. Çin ve Türkiye arasındaki bu olağanüstü olumsuz oluşumdan kazanacak olan güç-Çin ırkçılığıdır, kaybedecek olan biziz-Türkçülüktür. Bunun sebebi, Türk’ün-Türkçülüğün haksızlığında-zayıflığında değil, Türk düşmanlarının olağanüstü çokluğundadır. Bugün Türk ulusuna karşı, ezeli ve ebedi düşmanlarımız olan Çin-Rus-Arap ve Arapçılar-Çinciler-Rusçular birleşip, bir cinayet şebekesi kurmuş bulunmaktadır. Günümüz Türkiye’sinin Çinlilere-Ruslara ve Araplara karşı duyduğu ilkesiz dostluk, Türkiye’de Türk düşmanlarının alabildiğince çoğalmasına vesile olmaktadır. Türk ulusu ve Türkçülere sesleniyorum, uyanın! Hiç olmazsa bu dünya çapında cereyan eden bu yeni gelişmelerden haberdar olun!

Bu ölüm kalım savaşı hakkında, bundan 5 yıl önce şunları yazmıştım; “Çin, “Pantürkizm’e karşı savaş ve onun medeniyet alanındaki derin etkisini temizlemek, ideoloji sahamızdaki uzun vadeli vazifemizdir” diyor. Düşman ağzıyla Türkçülük ilkesinin bu şekilde değerlendirilmesinde de-tanımlanmasından da yalın bir şekilde anlaşılıyor ki, düşmanlarımız bizi topyekûn-kökümüzden yok etmek istemekte ve bu ifadeler, Çin’i ve Rus’u ezeli ve ebedi düşmanımız, derken, biz Türkçülerin tartışma götürmez haklılığını kanıtlamaktadır.

Ben Türk’üm veya ben Türkçüyüm, diyebilmek için, her zaman Çin’in veya Rus’un öldürmesine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Evet, bu ölüm kalım savaşında, bizim cihanşümul haklılığımızın kanıtı, düşmanlarımızın kimliğinde-kişiliğinde-amaçlarında saklıdır”(5)

SHARKİ TÜRKİSTAN GİZLİ TEŞKİLATI

Yazımın başlığı ve konusu bu Bandung Konferansı olduğu için, anılarımda saklanıp, sonradan kitaplaştırılmış olan bir belgeyi sunuyorum: Belgenin adı, “Cenaze Töreni” “Cenaze Töreni” Yıl 1955, günlerden Ekimin biri. Doğu Türkistan’ın her yerinde “Shincang Uygur Muhtar Bölgesi”nin kuruluşu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun altıncı yıl dönümü ile beraber kutlanarak, Çin Komünistleri halktan bu “sevindirici”(!) olay için müjde istiyordu. Bu olaydan hemen sonra, Gulca’nın her yerinde dağıtılan bildirilerde şu ibare ortaktı “Bu Bir Cenaze Törenidir.”

Bu bildiriyi dağıtan suçluyu bulmak için, hükümet alarma geçerek, birçok insanı rast gele yakalayıp, hapsettiği sırada, 04.11.1955 Cuma günü beni de bu “suç” ile yakalamışlardı.

Gulca’nın en Yüksek Okulu olan Ahmetcan Kasimi Öğretmen Okulu’nun kapısına, duvarlarına yapıştırılan bildiri şöyle idi:

Vatandaşlar Dikkat!

Yakın bir tarihte, Endonezya’nın Bandung şehrinde açılan, Ulusal Bağımsızlık Meselesi konulu uluslararası toplantıda Cu Inley(6), emperyalist baskılara karşı işbirliği yapmak, esir uluslara istiklal ve özgürlüğünü vermek konusunda şaşılacak kadar tatlı konuşmuştur.

Evet, Kardeşler! Böyle bir konuşma önce Mao Zedung hükümetinin kendisi için uygulanmalı idi değil mi? Bakınız! Daha dün özerk gösterişi altında yapılan tören, hakikatte istiklalimizin, özgürlüğümüzün cenaze töreni idi değil mi? Kardeşler, gelin hep beraber istiklalimiz ve özgürlüğümüz için mücadele edelim! İstiklal hiçbir zaman rıza ile elden verilmez. İstiklal ve özgürlüğümüz ancak kan pahasına alınır.

Çin Müstemlekecilerine Ölüm! Mao Zedung’a Ölüm!

Sharki Türkistan Gizli Teşkilatı (7)

O zaman “Şarki Türkistan Gizli Teşkilatı” olarak bilinen ve sadece Şarki Türkistan’da eylem yapan bu gizli güç bugün, dünyamızın her yerinde, Şarki Türkistan’ın bağımsızlığı uğruna açık halde meydanlarda savaşa devam etmektedir ki, onların birisi de benim. Bağımsızlık uğruna, Çin cellâtlarına karşı savaşa devam! Çin müstemlekecilerine-Çin ırkçılarına ölüm!!!

……………………….

(1) ABD Başkanı Bush, İkinci Dünya Savaşı bitiminin 60.yıl dönümü (2005 Mayıs) dolayısıyla yaptığı konuşmasında, “Yalta Konferansı tarihi bir hata idi” diye, Batı’nın Almanya’ya saldırıp, Ruslarla işbirliği yaptığının tarihi bir hata olduğunu uluslararası alanda samimiyetle itiraf etmiştir (KURBAN, İklil, Gerçekler ve Yalanlar, Ankara 2007, s: 218).

(2) (Axis 2000 Ansiklopedik Sözlük, Bandung Maddesi)

(3) KURBAN, İklil, Doğu Türkistan İçin Savaş, Ankara 1995, s: 4, 22.

(5) KURBAN, İklil, Gerçekler ve Yalanlar, Ankara 2007, s: 16.

(6) Cu Inley, Çin Komünist Partisinin kurucularından ve 1949 Ekimde kurulan Çin Komünist hükümetinin ilk ve ünlü başbakanıdır. O, 1955′te Bandung’da açılan Dünya Bağlantısızlar Toplantısında şaşılacak kadar tatlı konuşmalarıyla Kızıl Çin’i temsil etmiştir. Bandung Konferansı’ndan 2 yıl sonra-Temmuz 1957′de, Çinli olmayan aydınlara büyük felaketler getiren, “Stil Düzeltme Hareketi” olarak bilinen Beyin Yıkama Toplantılarını, Ünlü Çingdao konuşmasıyla başlatan kişi işte bu Cu Inley’dir. O aşırı derecedeki ırkçı söylemleri-ırkçı yaşam tarzıyla başkalarının dikkatini çekmesini sever, ayağına normal deri ayakkabı değil, Çin yapımı bez ayakkabı giymesini de ulusal gurur olarak algılıyormuş. Art arda aynı yılı 1976′da ölen, ikili ünlü Çin ırkçısı olan Mao Zedung ile Cu Inley’in ömürlerinin son dönemlerinde aralarının kedi-köpek seviyesinde açıldığı bilinmektedir. Doğaldır, başkalarının saygınlığını hiçe bedel bilen bu ırkçılar, kendi aralarında da birbirlerini hiçe bedel saymışlardır. Cengiz Han’ın yasalarında, 5000 yıllık medeniyet sahibi(!) Çinlinin, eşek ile eşdeğer sayılması, elbette boşuna değildir (KURBAN, İklil, Gerçekler ve Yalanlar, Ankara 2007, s: 50).

Cu Inley’in Ünlü Çingdao konuşmasından alıntı:

“Çin’i Moğollar yönetirken, Mançular yönetirken, biz ayrı devlet olma girişiminde bulunmadık. Şimdi biz Çinliler yönetirken, sizin (Çinli olmayan ulusların) ayrı devlet olma bayrağını kaldırmaya ne hakkınız var?!” (KURBAN, İklil, Gerçekler ve Yalanlar, Ankara 2007, s: 154); (KURBAN, İklil, Şarki Türkistan Cumhuriyeti, Ankara 1992 s: 97).

(7) KURBAN, İklil, Şarki Türkistan Cumhuriyeti, Ankara 1992, s: 97.

Hakkında admin

Cevapla

x

Check Also

Doğu Türkistan’da oruç tutan tutuklanıyor

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulehed Er, yaşanan insanlık dramını gözler önüne ...

Uygurlar yeni baskılarla karşı karşıya

Doğu Türkistan’daki Uygurların yoğun olduğu Kuçar şehrine yeni atanan valinin bölge halkına yoğun baskı uyguladığı ...

“KALBİMİZİN DOĞUSU-DOĞU TÜRKİSTAN” PANELİ

Samsun İnsan Hakları ve İnsani Yardım Hareketi(İHH), Doğu Türkistan duyarlılığını artırmak iÇin Bafra ilçesinde “Kalbimizin ...

Türkiye’nin Doğu Türkistan Çıkmazı

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerinin akıbeti ne olacak? Türkiye’nin Doğu Türkistan konusundaki tavrı Çin Halk Cumhuriyeti ...

ÖZGÜRLÜK İÇİN TÜRKİYE’YE GELDİLER

Özgürce yaşamak için uzun ve zor bir yolculuk sonrası Kayseri’ye ulaşan Uygur Türkleri Doğu Türkistan’daki ...

Doğu Türkistan’da yeni bir Boraltan faciası yaşanmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Kürsüsü’nden okuduğu Boraltan Köprüsü ağıtının şairi Murat Darga işte böyle bir ortamda ...

BBP ve Alperen Ocaklarının Doğu Türkistan Basın Açıklaması

Kahramanmaraş BBP ve Alperen Ocaklarının Doğu Türkistan’da  Çin  tarafından yapılan zulümle ilgili olarak bir basın açıklaması ...

‘Zulümden kaçış’ 13 ay sürdü

Etnik ve dini baskı nedeniyle Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’nden kaçtılar. Geride anne-babalarını, çocuklarını bırakanlar oldu. ...

Uygur Türkleri İçin “Yardım Ve Koordinasyon Merkezi” Çalışacak

Kayseri, Çin zulmünden kaçarak gelen Uygur Türkleri için elinden geleni yapıyor. Valilik de bu konuda ...